Restaurointikuvasto on Museoviraston korjauskortistoa täydentävä korjausrakentamisen ja restauroinnin tietopaketti. Kuvaston aineisto on järjestetty rakennusosittain helposti selattavaksi kokonaisuudeksi, johon kuuluu myös kuvia täydentäviä ja selventäviä tekstiosioita.

Kuvasto esittelee kattavasti eri rakennusosiin ja -materiaaleihin liittyviä korjaustyötapoja ja restaurointiperiaatteita sekä tarjoaa käytännön neuvoja niin ammattilaisille kuin omatoimikorjaajillekin.

Haku tietokannasta

Tietoa hakuehdoista

Museoviraston www-sivuille.