Restaurointikuvasto
 Haku tietokannasta
 Tietoa hakuehdoista

Restaurointikuvasto on Museoviraston korjauskortistoa täydentävä korjausrakentamisen ja restauroinnin tietopaketti.

Kuvaston aineisto on järjestetty rakennusosittain helposti selattavaksi kokonaisuudeksi, johon kuuluu myös kuvia täydentäviä ja selventäviä tekstiosioita.

Kuvasto esittelee kattavasti eri rakennusosiin ja -materiaaleihin liittyviä korjaustyötapoja ja restaurointiperiaatteita sekä tarjoaa käytännön neuvoja niin ammattilaisille kuin omatoimikorjaajillekin.
Museovirasto
saavutettavuusseloste