Restaurointikuvasto
 Haku tietokannasta
 Tietoa hakuehdoista

 

 

Kuvaston kuvat on järjestetty rakennusosittain seuraavan luokittelun mukaan. Alleviivatut otsikot sisältävät kuvia ja toimivat linkkinä kyseiseen osioon.

Hakuehdot luokiteltuna:

0 YLEISTÄ
01 Restauroinnin lähtökohdat
02 Selvitykset
03 Hanketiedot
04 Työmaa
05 Työvälineet
06 Materiaalit
07 Vauriot ja niiden aiheuttajat

1 PERUSTUKSET
10 yleistä
11 Maapohja
12 Paalutus
13 Anturat
14 Perustus
15 Perustusten lisärakenteet

2 RUNKO
20 yleistä
21 Kantavat ulkoseinät
22 Kantavat väliseinät
23 Pilarit
24 Alapohjat
25 Välipohjat
26 Yläpohjat
27 Rungon lisärakenteet

3 JULKISIVUT
30 yleistä
31 Ulkovuoraus
32 Ulkopuolen pintakäsittelyt
33 Ikkunat
34 Ulko-ovet
35 Parvekkeet
36 Ulkoportaat
37 Kuistit
38 Ei-kantavat ulkoseinät
39 Julkis. lisärakenteet ja -varusteet

4 VESIKATOT
40 yleistä
41 Kannatusrakenteet
42 Alusrakenteet
43 Vesikatteet
44 Piiput
45 Vesikattovarusteet
46 Katokset ja muut suojarakenteet

5 TÄYDENTÄVÄT SISÄOSAT
50 yleistä
51 Sisäovet
52 Väliseinäikkunat
53 Sisäportaat
54 Kevyet väliseinät
55 Korokelattiat
56 Alakatot
57 Uunit

6 SISÄPINNAT
60 yleistä
61 Lattiapinnat
62 Seinäpinnat
63 Kattopinnat
64 Listoitus
65 Sisäpuolen pintakäsittelyt

7 RAKENNUSVARUSTEET
70 yleistä
71 Kiintokalusteet
72 Irtokalusteet
73 Varusteet
74 Laitteet
75 Opasteet

8 YMPÄRISTÖRAKENTEET
80 yleistä
81 Piharakenteet
82 Maisemarakenteet
83 Vesirakenteet
84 Maarakenteet
85 Rakennelmat

9 TEKNISET JÄRJESTELMÄT
90 yleistä
91 Lämmitys
92 Vesi ja viemäri
93 Ilmanvaihto
94 Sähkö

Museovirasto
saavutettavuusseloste