Restaurointikuvasto
 Haku tietokannasta
 Tietoa hakuehdoista

 

 
takaisin hakutuloksiin
 
Perusparannuskokeilu: Sisäpuolinen lisälämmöneristys.
Hirsirungon sisäpuolelle on tehty 100 mm koolaus ja lisälämmöneristys mineraalivillalla. Ratkaisua ei voida pitää hyväksyttävänä.

Hirsirakenteen sisäpintaan ei pitäisi koskaan asentaa yli 50 mm:n paksuista eristekerrosta, koska tällöin hirren sisälle voi tiivistyä kosteutta ja sen myötä syntyy lahovaurioita.

Paras eriste hirsirakenteen yhteyteen on kosteutta sitova ja luovuttava materiaali, ei kiviainespohjainen. Käyttökelpoisia ovat esimerkiksi puukuitu-, pellava- ja turve-eristeet, jotka eivät estä hirsiseinän "hengittävyyttä". Useissa tapauksissa huokoinen kuitulevy on riittävä ratkaisu lisälämmöneristystarpeeseen.
 
Kohde: Porvoo, Kauppiastalo
Kuvaaja: Hannu Puurunen
Kuvausvuosi: 1981
Museovirasto
saavutettavuusseloste