Restaurointikuvasto
 Haku tietokannasta
 Tietoa hakuehdoista

 

 
takaisin hakutuloksiin
 
Maan alle jäänyt sokkeli
Rakennuksen seinustalla kasvavat kasvit tuottavat humusta ja lisäksi keräävät tehokkaasti tuulen muualta tuomaa kasviainesta. Näin maanpinta rakennuksen vierellä vähitellen nousee ja kivijalka joutuu maan peittoon. Kun rakennuksen alapohjan tuuletus estyy ja puurakenteet joutuvat suoraan kosketukseen maan kanssa, seurauksena on lahovaurioita.

Rakennuksen kivijalkaa pitäisi aina olla näkyvissä vähintään 20 cm. Lisäksi on huolehdittava siitä, että pintavedet valuvat seinustalta poispäin. Seinustat on myös hyvä pitää vapaina liian tiiviistä kasvillisuudesta, joka estää julkisivun tuulettumisen ja pitää sen kosteana.
 
Kohde: Asikkala, Urajärvi
Kuvaaja:  
Kuvausvuosi: 
Museovirasto
saavutettavuusseloste